En gren inom motorcykelsporten som är något mer ovanlig och som man inte hör om så ofta är trial. Sporten är inte särskilt stor i Sverige, men körs en hel del på andra håll runt om i världen, bland annat i Storbritannien och Spanien.

I stora drag går trial ut på att undvika att sätta ner fötterna när man kör exempelvis en bana som går ute i terrängen. Vid en tävling handlar det om att ta sig runt en bana på en viss tid. Det spelar alltså ingen roll hur fort man gör detta, så länge man håller sig inom tidsramen. I vissa tävlingar tävlar man dock helt utan krav på att genomföra banan under en viss tid.

trial

För varje ”fel” man gör som förare får man ett visst antal prickar. Om man sätter ner foten vid ett tillfälle under loppet bestraffas detta med en prick. Gör man detta två gånger bestraffas man med två prickar och skulle man göra det tre gånger eller fler är det tre prickar som gäller. Ett så kallat okontrollerat stopp, det vill säga fall eller liknande, ger fem prickar, likaså osportsligt uppträdande och skulle man missa en hel sektion under loppet ger detta 20 prickar. Kör man på tid ger dessutom sen ankomst till mål ett visst antal prickar.Det ska också sägas att ett lopp delas in i ett antal sektioner där prickar delas ut inom respektive sektion, vilket innebär att de maximala tre prickarna endast gäller för varje delsektion.Den förare som har lägst antal prickar vid målgång vinner hela tävlingen.

Fredy Leffler